Ontwikkelingsmogelijkheden

Ontwikkelings-mogelijkheden

Met 51 scholen is De Haagse Scholen een groot schoolbestuur. Dat biedt volop kansen om je te ontwikkelen, je werk uitdagend te houden en door te groeien.

Een goede start

Als je ergens nieuw begint, wil je goed starten. Wij snappen daarvan het belang en hebben daar dus ook aandacht voor.

Traineeship voor leerkrachten

Voor alle startende leerkrachten is er het Traineeship ‘Nooit uitgeleerd’. Je wordt intensief begeleid, waarbij we jou ondersteunen van ‘startbekwaam’ naar ‘basisbekwaam’ leerkracht.

Het Traineeship bestaat uit twee onderdelen; een coachtraject en professionaliseringsbijeenkomsten met alle startende leerkrachten in de eerste drie jaar van hun aanstelling. De begeleiding is maatwerk. Afhankelijk van de kunde en kennis van de nieuwe leerkracht zal de begeleiding meer of minder intensief zijn en kunnen er verschillende accenten worden gelegd. Starters kiezen bijvoorbeeld zelf of ze met een interne- of bovenschoolse coach willen werken, ze bepalen de ontwikkelpunten en hebben invloed op de inhoud van de professionalisering. 

Voor de invulling van de professionaliseringsbijeenkomsten maken we steeds meer gebruik van de expertise die we in huis hebben. Zo begeleiden de bovenschoolse coaches intervisiegroepjes en gaan ze aan de slag met de hulpvragen van de startende leerkrachten. We vinden het belangrijk dat ook de coaches zich blijven professionaliseren. Daarom organiseren we ook drie keer per jaar bijeenkomsten voor de coaches met alle aandacht voor intervisie en professionalisering.

Intervisie en coaching voor directeuren

Ook voor startende schooldirecteuren hebben wij een programma dat bestaat uit intervisiebijeenkomsten, een buddy schooldirecteur als sparringspartner en coaching, maar ook meer informele bijeenkomsten met andere startende directeuren. Zo hoef je je in je functie als schooldirecteur binnen De Haagse Scholen nooit alleen te voelen. Je hebt ruim 50 collega-schooldirecteuren, die elkaar ook regelmatig zien tijdens bijeenkomsten. 

DHS-Lab; waar we samen werken en leren

Bij De Haagse Scholen staat samen leren en samen ontwikkelen centraal. We hebben immers 1.900 onderwijsprofessionals in dienst, dus we hebben een schat aan kennis en ervaring in huis! We stimuleren en faciliteren professionalisering middels een tal van leernetwerken (Jonge Kind, Gedrag, Meertaligheid, Bewegingsonderwijs, Nieuwkomers, Afstandsonderwijs, Intern begeleiders, Administratief medewerkers). En vanuit het ‘DHS-Lab’ worden voor het (bovenschoolse) leren en innoveren allerlei initiatieven ontplooid, zoals een professionaliseringsagenda met onder andere webinars en trainingen en de jaarlijkse Innovatievonk, waarmee je budget en begeleiding kunt aanvragen voor een vernieuwend initiatief voor het onderwijs. 

In de breedte en in de hoogte ontwikkelen

Wij vinden het belangrijk dat jij je blijft ontwikkelen. Dit stimuleren wij enerzijds door een groot professionaliseringsaanbod met trainingen en anderzijds door de collega’s die willen groeien hierin op maat te faciliteren. Zo kun je als je als onderwijsassistent de ambitie hebt leerkracht te worden, naast je baan de pabo doen. En zo hebben we een heel aantal collega’s dat als leerkracht bij De Haagse Scholen is begonnen en inmiddels is doorgegroeid tot schooldirecteur.

Wil jij je liever in de breedte ontwikkelen, dan kan dat ook. Naast je functie als leerkracht kun jij je specialiseren. Zo zijn er op elke school coördinatorenfuncties voor de onder- midden- en bovenbouw en voor onderwerpen als; taal, rekenen, ICT, kunst, cultuur, techniek, pesten of hoogbegaafdheid. Je combineert je coördinatietaken met je functie als leerkracht, waarvoor je vrij geroosterde tijd krijgt om deze taken uit te voeren.
Ook Remedial Teaching en een rol als intern begeleider, of coach kan gecombineerd worden met de functie van leerkracht, of als op zichzelf staande functie. 

Er is dus naast lesgeven heel veel meer mogelijk!